XVI. ročník - Skleněné městečko 2022

V rámci Skleněného městečka se konalo sklářské sympozium. Své brány otevřely Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská a Střední škola řemesel a služeb. Pod širým nebem i na uvedených školách probíhalo předvádění výroby a po oba dva dny byly pro návštěvníky také připraveny tvůrčí sklářské dílny. Skleněné městečko bylo oficiálně zahájeno projevem starosty města Mgr. Františka Lufinky a zdravicemi hostů. Tentokrát se konalo pod záštitou Ministerstva kultury, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy, pana Ivana Bartoše, místopředsedy vlády ČR pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj, pana Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje, pana Dana Ramzera, náměstka hejtmana Libereckého kraje a paní Květy Vinklátové, radní Libereckého kraje. Pro doladění atmosféry nechyběl bohatý kulturní program na Malém náměstí.