I. ročník - Skleněné městečko 2007

15.9.2007 se konal v Železném Brodě první ročník Skleněného městečka. Této oslavy sklářského řemesla se firma DETESK zúčastnila prezentací v prostorách Sklářské školy a prodejem výrobků na Malém náměstí.

První ročník Skleněného městečka se zasloužil o vytvoření tradice oslav sklářského řemesla. A to počínaje roztaveným materiálem bez tvaru a barvy až po překrásné šperky, plastiky a všemožné výrobky, které lahodí oku. 

Fotogalerie