Výstava regionálních výrobků

Letos bude festival Skleněné městečko doprovázet Výstava regionálních produktů - stánky se skleněným sortimentem, bižuterií a řemeslným zbožím, regionální producenti a rukodělná řemesla, vč. regionálních gastro výrobků a farmářských produktů.

Prodej a ukázky výroby budou probíhat v čase: SO 21. 9. 2024 10–18 hod., NE 22. 9. 2024 11–16 hod.

Na náměstí 3. května bude taktéž probíhat moderovaný doprovodný program, ve kterém se představí regionální umělci z České republiky a Polska. Moderátor bude zároveň aktivně představovat jednotlivé vystavovatele/řemeslníky, jejich práci a sortiment a zvát návštěvníky k jednotlivým stánkům a na jednotlivá vystoupení. V tomto prostoru budou probíhat živé ukázky řemesel (tradiční rukodělné řemeslné výroby a řemeslných postupů včetně aktivního zapojení návštěvníků) a vystoupení regionálních umělců z ČR i Polska. V rámci akce proběhne soutěž regionálních výrobců.

Stánková místa jsou v rámci projektu Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou, dále jen OHK pro prvovýrobce, regionální producenty a rukodělná řemesla bez poplatku (hrazeno z projektu č. N.007.04.0047, Výstavy regionálních produktů na polsko-českém příhraničí - Fond malých projektů v Euroregionu Nisa, Program Interreg Česko – Polsko období 2021 - 2027).

Přihlášku na Výstavu regionálních produktů naleznete ke stažení na https://www.sklenenemestecko.cz/cz/ke-stazeni/

 

 

Header image