Víkend ve znamení Skleněného městečka

Tisková zpráva

Železný Brod o víkendu ožil festivalem, jehož hlavním jmenovatelem je sklářství a vše, co s ním souvisí.

Skleněné městečko se letos konalo již pošestnácté. Oficiální zahájení celé akce proběhlo v sobotu 17. září od 10 hodin za přítomnosti starosty města Františka Lufinky, ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Jana Háska a jejich hostů.

Návštěvníci festivalu si mohli vyzkoušet sklářské řemeslo v tvůrčích dílnách, navštívit výstavy v muzeích a galeriích, seznámit se s provozy mnoha místních sklářských firem anebo si pouze užít kulturní doprovodný program. V sobotu před Malým náměstím zaplněným deštníky zazpívala Leona Machálková a dav lidí se ještě víc rozrostl při vystoupení kapely Buty, kdy se na chvilku ukázalo i slunce. „Škoda, že nevyšlo počasí, ale i tak jsem spokojená. Atmosféra je skvělá!“ vyjádřila se Alena Matějková, vedoucí Informačního a kulturního střediska Železný Brod. Módní přehlídku Made in Jablonec s názvem „Show must go on“ letos diváci netradičně zhlédli pod širým nebem.

Mimo hlavní pódium probíhal doprovodný program i na SUPŠS (koncerty MY Gospel, Evita a Kdyužtambudem), v KC kino (pohádka Tři sestry a jeden prsten v podání DS Tyl) či na farní zahradě, kde probíhala Jablečná slavnost. Stánky zaplnily Malé náměstí, Husovu ulici i náměstí 3. května a jistě se bylo na co dívat, popřípadě co zakoupit pro radost sobě či svým blízkým.

František Lufinka, starosta města, dodává: „Troufám si říci, že se Skleněné městečko, stejně jako v předešlých letech, vydařilo. Festival i navzdory počasí přilákal plno návštěvníků a věřím, že si v bohatém programu každý našel „to své“.  Musím poděkovat především těm, kteří se jakkoliv podíleli na přípravách akce. Organizace fungovala skvěle.“

Akce se konala pod záštitou Ministerstva kultury, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy, pana Ivana Bartoše, místopředsedy vlády ČR pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj, pana Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje, pana Dana Ramzera, náměstka hejtmana Libereckého kraje a paní Květy Vinklátové, radní Libereckého kraje.

Vážení návštěvníci, vážení spoluobčané, výrobci a prodejci, těšíme se na viděnou zase příští rok!

 

Mgr. František Lufinka                                                                                           Mgr. Ivan Mališ

       starosta města                                                                                             místostarosta města

 

Header image