10 let Letní Sklářské Dílny

Výstavu navštivte v Městské galerii Vlastimila Rady vždy Po – So 10-16 až do 10. 10. 2021

Rozsáhlá retrospektivní výstava skla shrnuje práce 55 výtvarníků, kteří ve spolupráci s našimi sklářskými řemeslníky vytvořili umělecká díla v rámci deseti ročníků sympozia Letní sklářská dílna (LSD). Vystavená díla reprezentují různorodé možnosti hutního tvarování skla, ale také drobnější práce vzniklé tvarováním skla u kahanu nebo malované sklo. Výstava dokumentuje ojedinělý projekt, jehož nesporným přínosem je, že vzniklá díla rozšiřují sbírkový fond zdejšího muzea.

Výstavu pořádá Městské muzeum v Železném Brodě

Header image