Přípravy na Skleněné městečko 2018

Ačkoliv jsme na počátku roku 2018, již probíhají přípravy na Skleněné Městečko 2018, které se uskuteční druhý zářijový víkend tj. 15. – 16. 9. 2018.
Rok 2018, takzvaný osmičkový rok, bude znamenat pro Českou republiku mnoho příležitostí k oslavným a vzpomínkovým akcím. Události v letech 1918, 1938, 1948 či 1968 patří neodmyslitelně k významným milníkům naší historie. Od vzniku republiky tomu bude v říjnu 2018 přesně 100 let!

Letošní ročník Skleněného městečka XIII. se pochopitelně také tématicky sladí s touto významnou událostí.

Although we are in the beginning of 2018, we are already preparing for the Glass Town 2018, which will take place in the 2nd. October weekend, ie from 14 to 15 September 2018.

2018, the so-called eighth year, will mark many opportunities for the Czech Republic to celebrate and commemorate events. Events in 1918, 1938, 1948 or 1968 are inherently important milestones in our history. It will be exactly 100 years since October 2018!

This year’s Glass Town XIII. is of course also thematic with this important event.