KONTAKT

Hlavní pořadatelé

 

Informační a kulturní středisko Železný Brod
A. Matějková, tel. 483 333 999, e-mail: kultura@zelbrod.cz (prodejní stránky, předvádění řemesel „pod širým nebem“)
L. Chvalinová, tel. 483 333 925, e-mail: galerie@zelbrod.cz (Městská galerie Vlastimila Rady)

 

Město Železný Brod
Ing. J. Kolová, tel. 483 333 941, e-mail: sekretariat@zelbrod.cz (hosté, propagace)

 

Občanská beseda ŽB, o. s.
Akad. mal. Zd. Lhotský, e-mail: lhotsky@lhotsky.cz
Mgr. M. Bartoňová, e-mail: b-trh@seznam.cz (Bleší trh se sklem) 

 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod
MgA. M. Hlubuček, tel. 483 346 162, e-mail: hlubucek@supss.cz (sklářský veletrh, sklářské sympozium)

 

Městské muzeum v Železném Brodě
Mgr. P. Hejralová, tel. 483 389 081, e-mail: muzeum@zelbrod.cz (výstava, sklářské sympozium)