PROGRAM AKCE

Skleněné Městečko 2016  / 17.–18. září 2016

 

Jubilejní 10. ročník slavností sklářského řemesla v Železném Brodě, jejichž společným jmenovatelem je SKLÁŘSTVÍ železnobrodského regionu a vše, co s ním souvisí.  Akce představuje  jedinečné setkání sklářů, umělců, sklářských řemeslníků a výrobců, příznivců a obdivovatelů sklářského řemesla. Zvána je nejširší veřejnost.

 

Oficiální zahájení celé akce se uskuteční v sobotu 17. září 2016 od 10 hodin, za přítomnosti starosty města Františka Lufinky, ředitele sklářské školy Libora Doležala a jejich hostů, zástupců místních podnikatelů, představitelů krajské správy, studentů a pedagogů sklářské školy.

 

 


 

Kulturní program na Malém náměstí

sobota 17. září 2016

Připravuje se.

 

 

neděle 18. září 2016

Připravuje se.

 

Kontaktní osoba: Alena Matějková, e-mail: kultura@zelbrod.cz, tel. 483 333 925, mob 728 256 175

 


 

Pecha Kucha Night / Vol. 18

V předvečer slavnostního zahájení Skleněného městečka – v pátek 16. září 2016 – se uskuteční očekávaná akce: PechaKucha Night Železný Brod.

Oslavte s námi čtvrtý rok trvání projektu Pecha Kucha Night Železný Brod! Tento nezvykle pojatý společenský večer  má velké množství svých fanoušků – je to právě publikum, které spoluvytváří nezaměnitelnou atmosféru a prostor pro výměnu zkušeností a setkání zajímavých osobností. Každý prezentující má k dispozici pouze 20 obrázků a maximálně 20 vteřin, během kterých je může komentovat. Návštěvníci se mohou těšit na prezentace sklářských výtvarníků a designérů, jejichž tvorba je známá v tuzemsku i zahraničí, připomenuty budou významné osobnosti a představí se také instituce a projekty, bez kterých by české sklářství nebylo tak výjimečné. Zajistěte si včas vstupenky na tuto divácky atraktivní akci, nabitou informacemi a improvizací!

Pátek 16. 9. 2016, 19 hodin, KC KINO.

 


 

Sklářské provozovny a obchody se sklem

Kontaktní osoba: Alena Matějková, e-mail: kultura@zelbrod.cz, tel. 483 333 925, mob 728 256 175

 


 

Výstava v Muzeu a Galerii Detesk

Výstava se připravuje.

 


 

Výstava – Galerie Vlastimila rady
 3. 9.–4. 10. 2015

Výstava se připravuje.

 


 

Výstava Studio Lhotský a hosté

Výstava se připravuje.


 

Sklářský veletrh 2016

Sklářský veletrh se v letošním roce uskuteční v alternativním výstavním prostoru. Důvodem je rekonstrukce oken v celé budově.

Firmy mohou prezentovat své skleněné nebo bižuterní výrobky v prosklených vitrínách, které budou za tímto účelem instalovány do školní tělocvičny. Firmy, které mají zájem o prezentaci se mohou přihlašovat buď ve sklářské škole nebo zasláním vyplněné přihlášky (dostupná na tomto webu). Kapacita výstavních vitrín bude omezená počtem 25 ks, proto doporučujeme přihlášení neodkládat. Otevření veletrhu pro veřejnost se  uskuteční v sobotu 17. září 2016, od 10.00 hodin.

 

Kontaktní osoba pro další informace: Martin Hlubuček, e-mail: martinhlubucek@seznam.cz


 

Cena 10. ročníku Skleněného městečka

Vyhlašovatelem soutěže je Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou a Město Železný Brod. Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny sklářské firmy, které se prezentují na Skleněném městečku. V soutěži budou vyhlášeny tři kategorie: Inovativní produkt, Nejlepší expozice a Řemeslo na živo (v této kategorii se hodnotí interaktivita, ukázky sklářské výroby, řemeslná dílna).

Kontaktní osoba: Alena Matějková, e-mail: kultura@zelbrod.cz, tel. 483 333 925, mob 728 256 175 

Letní sklářská dílna 2016

V rámci 10. ročníku městských slavností Skleněné městečko pořádá Město Železný Brod v těsné spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou sklářskou školou a Městským muzeem již 5. ročník sklářského sympozia Letní sklářská dílna.

Letošní ročník předpokládá účast čtyř sklářských výtvarníků. Specifikem tohoto sympozia je společné téma (Prostřený stůl). Realizace návrhů bude probíhat ve školní sklářské huti ve dnech 5. a 6. září a bude přístupné pro veřejnost. Výsledky sympozia budou prezentovány v sobotu 17. září 2016.

 


 

Sklářská škola – Tvůrčí sklářské dílny v pěti sklářských řemeslech

Připravuje se.

 


 

Střední škola řemesel a služeb

Připravuje se.

 


 

Malé náměstí – sklářská řemesla „pod širým nebem“

V prostoru Malého náměstí a v dalších městských lokacích se prezentují sklářské firmy a předvádění sklářských řemesel – české sklo a skleněná bižuterie | foukané skleněné figurky | foukání technického skla výroba foukaného a dekorativního skla | rytí skla |  vinuté skleněné figurky  podmalba na sklo | skleněné květiny | hutně tvarované sklo u mobilní sklářské pece | mačkání skla | skleněné vánoční ozdoby | tvůrčí dílničky pro děti a další…

Kontaktní osoba: Alena Matějková, e-mail: kultura@zelbrod.cz, tel. 483 333 925, mob 728 256 175

 


 

Bleší trh se sklem + promítání dokumentů o skle

Akce se připravuje.

Zájemci o prodej se mohou obrátit na pořadatele, který jim poskytne další podmínky a informace: Mirka Bartoňová, email: b-trh@seznam.cz.

Pořádá:  Občanská beseda ŽB.

 


 

Městské muzeum

Po dobu konání Skleněného městečka bude možné navštívit také sklářskou expozici Městského muzea na náměstí 3. května. Stálá expozice představuje reprezentativní výběr z muzejní sbírky dokumentující stylový a technologický vývoj skla prezentovaný na pracích profesorů sklářské školy nebo produkci malých rodinných firem, které v Železném Brodě a jeho okolí působily. Zvláštní pozornost návštěvníků si zaslouží ojedinělé skleněné objekty Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové.

Komentovaná prohlídka sklářské expozice se koná v sobotu 17. září ve 14.00.

Kontaktní osoba: Petra Hejralová, email: muzeum@zelbrod.cz