PROGRAM AKCE

 

Skleněné Městečko 2016  / 17.–18. září 2016

 

Jubilejní 10. ročník slavností sklářského řemesla v Železném Brodě, jejichž společným jmenovatelem je SKLÁŘSTVÍ železnobrodského regionu a vše, co s ním souvisí.  Akce představuje  jedinečné setkání sklářů, umělců, sklářských řemeslníků a výrobců, příznivců a obdivovatelů sklářského řemesla. Zvána je nejširší veřejnost.

 

Oficiální zahájení celé akce se uskuteční v sobotu 17. září 2016 od 10 hodin, za přítomnosti starosty města Františka Lufinky, ředitele sklářské školy Libora Doležala a jejich hostů, zástupců místních podnikatelů, představitelů krajské správy, studentů a pedagogů sklářské školy.

 

 


 

Kulturní program na Malém náměstí

sobota 17. září 2016

Připravuje se.

 

 

neděle 18. září 2016

Připravuje se.

 

Kontaktní osoba: Alena Matějková, e-mail: kultura@zelbrod.cz, tel. 483 333 925, mob 728 256 175

 


 

Pecha Kucha Night / Vol. 18

Již čtvrtý rok existence Pecha Kucha Night Železný Brod!

V předvečer zahájení jubilejního 10. ročníku Skleněného městečka bude tématem všech prezentací „SKLO“. Návštěvníci se mohou těšit na prezentace sklářských výtvarníků a designérů nabité informacemi a improvizací.  Divákům se tentokrát představí významné osobnosti, instituce a projekty, díky nimž je české sklářství tak výjimečné. Tento nezvykle pojatý společenský večer má velké množství fanoušků a nezaměnitelnou atmosféru, protože umožňuje získání zajímavých informací a řadu neformálních setkání. Zajistěte si vstupenky včas a přijďte se podívat, jak je možné sklářskou tvorbu prezentovat v rámci 20 obrázků a 20 vteřin, které má každý prezentující k dispozici.

Pátek 16. 9. 2016, od 19 hodin, KC Kino Železný Brod.

Akci pořádá PKN team a Občanská beseda Železný Brod z. s.

 

 


 

Sklářské provozovny a obchody se sklem

Kontaktní osoba: Alena Matějková, e-mail: kultura@zelbrod.cz, tel. 483 333 925, mob 728 256 175

 


 

Výstava v Muzeu a Galerii Detesk

Výstava se připravuje.

 


 

Výstava skla – městská galerie Vlastimila Rady
1. 9.–2. 10. 2016

Výstava představí umělecké sklo, které vznikalo v rámci sklářského sympozia LSD od roku 2012. Divákům se tak nabízí perfektní přehlídka uměleckého skla, které se ve zdejší školní sklářské huti realizovalo na společné téma „Prostřený stůl“ a které obohatilo sbírku zdejšího městského muzea.

Mezi vystavenými exponáty budou díla od Maxima Velčovského, Zdeňka Lhotského, Martina Janeckého, Jitky Kamencové-Skuhravé, Jakuba Berdycha ml., Oldřicha Plívy, Josefa Divína, Ondřeje Strnadela, Jakuba Petra, Jana Bohuslava, Martina Hlubučka, Kateřiny Handlové, Marcela Mochala, Kateřiny Krausové, Aleny Matějky, Gizely Šabókové, Ivany Šrámkové, Zdeňky Laštovičkové a Zuzany Kančlové.  Ze zahraničních účastníků  budou vystavené plastiky Magdaleny Pejgy, Olafa Schönherra, Moniky Rubaniuk a Agnieszky Leśniak Banasiak.  Z letošního ročníku přibudou objekty od Anny Polanské, Karolíny Kopřivové, Jakuba Berdycha st. a Lucie Kořenské-Švitorkové (po skončení sympozia, tedy 17.9.)

 


 

Výstava Studio Lhotský a hosté

Výstava se připravuje.

 


 

Sklářský veletrh 2016

Sklářská škola i v tomto roce umožňuje výrobcům a prodejcům skla, aby prezentovali své výrobky. V letošním roce však vzhledem k plánované výměně oken dochází k zásadní změně – firmy se budou prezentovat v alternativním výstavním prostoru – za účelem Sklářského veletrhu se dočasně promění školní tělocvična ve výstavní sál. Akce se koná pod záštitou Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou. Kapacita výstavních vitrín bude omezená počtem 25 ks, proto doporučujeme přihlášení neodkládat. Otevření veletrhu pro veřejnost se  uskuteční v sobotu 17. září 2016, od 10.00 hodin.

 

Kontaktní osoba pro další informace: M. Hlubuček, e-mail: martinhlubucek@seznam.cz


 

Cena 10. ročníku Skleněného městečka

Vyhlašovatelem soutěže je Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou a Město Železný Brod. Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny sklářské firmy, které se prezentují na Skleněném městečku. V soutěži budou vyhlášeny tři kategorie: Inovativní produkt, Nejlepší expozice a Řemeslo na živo (v této kategorii se hodnotí interaktivita, ukázky sklářské výroby, řemeslná dílna).

Kontaktní osoba: Alena Matějková, e-mail: kultura@zelbrod.cz, tel. 483 333 925, mob 728 256 175 

Letní sklářská dílna 2016

V rámci 10. ročníku Skleněného městečka pořádá Město Železný Brod ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou sklářskou školou a Městským muzeem již 5. ročník sklářského sympozia Letní sklářská dílna.

Letošní ročník hostí čtyři sklářské výtvarníky: Karolínu Kopřivovou, Annu Polanskou, Jakuba Berdycha st. a Lucii Kořenskou-Švitorkovou. Specifikem sympozia je již  tradičně společné téma „Prostřený stůl“. Realizace návrhů sklářských výtvarníků bude probíhat ve školní sklářské huti ve dnech 5. a 6. září a bude přístupné pro veřejnost (8–13 hodin).

Projekt nazvaný Letní sklářská dílna 2016 nabídne návštěvníkům 10. ročníku sklářských slavností příjemnou příležitost pro setkání se současným sklem. Vernisáž výsledků tvůrčího úsilí čtyř výtvarníků a sklářských mistrů, se uskuteční v městské galerii Vlastimila Rady 17. září 2016 od 15 hodin.

Organizačně akci zajišťuje: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská a Městské muzeum v Železném Brodě.

Plakát k akci LSD 2016.


 


Sklářská škola – Tvůrčí sklářské dílny pro veřejnost

V sobotu 17. 9. 2016, od 10–17 hodin budou pro návštěvníky připravené tvůrčí sklářské dílny. Všichni zájemci, kteří si chtějí ověřit svou kreativitu, budou mít příležitost a to v několika sklářských oborech (např. malované sklo, ryté a broušené sklo nebo tvorba skleněné bižuterie). Ve školní sklářské huti si bude možné vyzkoušet foukání skla!

 


 

Střední škola řemesel a služeb

Připravuje se.

 


 

Malé náměstí – sklářská řemesla „pod širým nebem“

V prostoru Malého náměstí a v dalších městských lokacích se prezentují sklářské firmy a předvádění sklářských řemesel – české sklo a skleněná bižuterie | foukané skleněné figurky | foukání technického skla výroba foukaného a dekorativního skla | rytí skla |  vinuté skleněné figurky  podmalba na sklo | skleněné květiny | hutně tvarované sklo u mobilní sklářské pece | mačkání skla | skleněné vánoční ozdoby | tvůrčí dílničky pro děti a další…

Kontaktní osoba: Alena Matějková, e-mail: kultura@zelbrod.cz, tel. 483 333 925, mob 728 256 175

 


 

Bleší trh se sklem + promítání dokumentů o skle

Speciálně zaměřený trh se uskuteční v sobotu 17. září 2016, 10–14 hodin –  v industriálním objektu zvaném „Šroubárna“ (Štefánikova ulice, 150 m od náměstí směr Jablonec nad Nisou). Prodej skla bude tradičně rozšířený o projekci pozoruhodných dokumentů o skle a sklářské výrobě v jejich nejrůznějších podobách. Sklářský bleší trh je příležitost skleněné kousky prodat, koupit anebo směnit. Je to příležitost, jak strávit příjemný čas!  Organizátoři věří, že bleší trh se sklem i tentokrát ožije nejenom díky zapomenutým kouskům z místních sklepů a půd, ale také díky celodennímu občerstvení, které se bude v místě konání nabízet.

Zájemci o prodej se mohou obrátit na pořadatele, který jim poskytne další podmínky a informace: Mirka Bartoňová, email: b-trh@seznam.cz.

 

Pořádá: Občanská beseda Železný Brod z. s.

 


 

Městské muzeum

Po dobu konání Skleněného městečka bude možné navštívit také sklářskou expozici Městského muzea na náměstí 3. května. Stálá expozice představuje reprezentativní výběr z muzejní sbírky dokumentující stylový a technologický vývoj skla prezentovaný na pracích profesorů sklářské školy nebo produkci malých rodinných firem, které v Železném Brodě a jeho okolí působily. Zvláštní pozornost návštěvníků si zaslouží ojedinělé skleněné objekty Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové.

Komentovaná prohlídka sklářské expozice se koná v sobotu 17. září ve 14.00.

Kontaktní osoba: Petra Hejralová, email: muzeum@zelbrod.cz